Mijn praktijk heet BuitenGewoonAards en is dus ook gevestigd in Centrum Nieuwe Aarde.

Hier kan je terecht voor meerdere energetische en multi dimensionale sessies.

De mogelijkheden:

 

BuitenGewoonAards

Buitengewoon Aards of Buiten (gewoon) Aards? Bijzonder zijn we allemaal.  En verbonden met elkaar zijn we ook. In deze bijzondere en veranderende tijden zien we steeds meer volwassenen en kinderen zich anders voelen als "de rest". Dat komt omdat ze hier in dit leven hier op aarde voor een speciale taak zijn. Dat heeft grotendeels te maken met het nieuwe Acquarius tijdperk. We gaan een nieuw tijdperk van 26.000 jaar in en dat heeft nogal wat voeten in de "aarde''. Er is veel hoog dimensionale hulp en zijn momenteel veel hoog ontwikkelede zielen hier op aarde geincarneerd om dit aardse proces te ondersteunen. We gaan op de aarde van het (verdichte) 3 dimensionale bewustzijn, naar het (verlichte) 5 dimensionale bewustzijn. Het wordt ook wel het Christallen- of Christusbewustzijn genoemd.

Wie ben ik eigenlijk echt?

In mijn praktijk bied ik hulp als je worstelt met de één of meerdere van de volgende vragen:

 • Wie ben ik werkelijk?
 • Waarom ben ik hier?
 • Ik ben/voel me anders dan anderen.
 • Ik heb het gevoel dat er meer is dan dit.
 • Ik voel onverklaarbare heimwee.
 • Mijn kind is/voelt anders dan anderen.
 • Mijn kind heeft moeite om in de groep te passen

Ik kan je helpen je weer te herinneren en te voelen wie je werkelijk bent. Door die ontdekking en herinnering kan ik je helpen met jouw pad te vinden. Heb je al het gevoel dat je je pad beloopt, maar wordt je tegengehouden door onzekerheden, dan kan de ontdekking en het werkelijk weer voelen wie je werkelijk bent een enorme boost geven. Het geeft herinnering, sturing en bewustzijnsverhoging.

Lichtwerker

Een lichtwerker is een veel geïncarneerde ziel, in de volksmond wordt ook wel  “een oude ziel” genoemd. Deze ziel incarneert al van voor het begin van het menselijk bestaan op aarde. Het doel van de lichtwerker is onder andere om licht, wijsheid, vrijheid en zelfliefde te verspreiden. Met de bedoeling macht en duister te transformeren/verdrijven, en de aarde met alles erop te begeleiden naar de 5e dimensie.  Bewust of onbewust weten zij dat dit hun missie is. Zij voelen zich vaak anders dan anderen en ervaren vaak ook andere obstakels op hun levenspad, hierdoor zien zij zich uitgedaagd hun eigen unieke pad te vinden. Doordat zij zich niet echt voelen passen bij gevestigde sociale structuren, zullen zij vaker een meer solitair bestaan hebben.

Lichtwerkers hebben een andere historie/oorsprong dan andere zielen en hebben dan ook een andere missie op aarde. Zij beschikken over bepaalde psychologische eigenschappen die bij niet lichtwerkers niet of in mindere mate aanwezig zijn.

Het is niet de bedoeling dat de lichtwerker daarmee onderscheiden wordt van andere zielen of enige meerwaarde ontleend aan deze benaming. De term is slechts nuttig om deze ziel en zijn/haar doel en kenmerken te kunnen benoemen in literatuur en dergelijke. Hier kunnen  “verdwaalde” lichtwerkers elkaar kunnen vinden en zodoende het ware pad terug vinden oftewel ontwaken.  

Lichtwerkers zullen sneller spiritueel  ontwaken dan andere zielen. Zij hebben gekozen voor de missie om het aardse leven  met alle vormen van verwarring en illusie te ervaren en door  alle stadia van onwetendheid te gaan.

Waarom hebben ze hier voor gekozen, met het risico zichzelf te verliezen in eeuwen van zware verwarrende aardse levens?  Omdat zij slechts door dit alles zelf te ervaren, het aardse leven volledig kunnen begrijpen. Hierdoor zullen zij uiteindelijk een niveau bereiken waarin ze alle tools hebben om anderen de weg te wijzen naar verlichting en geluk en daarmee hun missie volbrengen.

Enkele kenmerken van de lichtwerker;

Het is allereerst belangrijk te beseffen dat het vooral gaat om je interne motivatie en bedoeling en minder om wat je naar buiten laat zien.

 • Al vanaf jonge leeftijd het gevoel hebben anders te zijn.
 • Je geïsoleerd van anderen, eenzaam en/of onbegrepen voelen.
 • Je niet thuis voelen in beroepen/bedrijven met starre organisatorische structuren.
 • Antiautoritair, moeite met aanvaarden van beslissingen die genomen zijn op basis van autoriteit en/of macht.
 • Sterk aangetrokken voelen tot beroepen als: therapeut, onderwijzer, healer, verpleegkundige et cetera. 
 • Sterk de behoefte iets bij te dragen aan het welzijn van mens, dier en natuur.
 • Sterk het gevoel dat alles aan elkaar verbonden is.
 • Bewust of onbewust herinneringen aan niet aardse sferen van licht en hier misschien ook heimwee naar voelen. Het kan zelfs voelen alsof je niet op de aarde thuishoort.
 • Grote liefde/respect voor alles dat is.
 • Zorgen maken of intens verdrietig voelen over de vernietiging van mensen, dieren en natuur door de mens.
 • Moeite met agressief gedrag en voor jezelf opkomen.
 • Dromerig, naïef en/of idealistisch.
 • Te sterk gegrond (erg nuchter/rationaliserend).
 • Zeer empatisch en gevoelig voor emoties van anderen, soms zo sterk dat niet duidelijk is of het om eigen emoties of die van de ander gaat, dit maakt dat regelmatig alleen zijn erg belangrijk is.

Lichtwerkers  hebben vele levens op aarde geleefd waarin ze vaak betrokken zijn geweest bij het spirituele of religieuze . Ze waren in grote getale aanwezig in oude  ordes bijvoorbeeld  als: non, monnik,  helderziende, sjamaan, priester of heks.  Zij vormden dan de brug tussen het zichtbare en onzichtbare en probeerden de verbinding te zijn tussen het aardse en niet aardse leven door kennis over te dragen over bijvoorbeeld God en goed en kwaad.

Voor deze rol zijn ze vaak veroordeeld en vervolgt. Velen zijn gestraft of gedood voor de gave die ze bezaten. Deze vervolgingen hebben diepe trauma’s achtergelaten in hun ziel waardoor vele lichtwerkers moeite kunnen hebben met goed aarden. Dit uit zich bijvoorbeeld in: je niet volledig durven laten zien (je bent namelijk ooit veroordeeld om wie je was); verdwalen;  in de zogenaamde lichtwerkers val terechtkomen, namelijk  net zo gevangen raken in onwetendheid en naïviteit als andere zielen. Ook al beginnen ze met een missie aan het leven, de wens hun licht te laten doorbreken kan door (onbewuste angst) ernstig  geblokkeerd zijn.

Een van de redenen waarom lichtwerkers niet in staat zijn het licht door te laten, is dat zij een dusdanig zware karmische last dragen, dat zij  van het spoor raken. Om dit karma te kunnen doorbreken, zullen zij eerst moeten beseffen dat zij wezens van licht zijn, en dat het hun missie is anderen te helpen hun ware ik te vinden, maar eerst zullen zij zelf door dit proces heen moeten. Dit vraagt om te beginnen grote vastberadenheid en doorzettingsvermogen, omdat de maatschappij hen waardes en oordelen heeft meegegeven, die vaak tegen hun eigen gevoelens ingaan. Veel lichtwerkers zijn verdwaald geraakt. Vastgelopen in zelftwijfel, zelfontkenning, hopeloosheid en zelfs depressie. Dit omdat zij niet passen in de gevestigde orde. Zij denken dan dat er iets ernstig mis is met hen. Ze zullen moeten stoppen met het zoeken naar waardering en bevestiging/goedkeuring van anderen als: ouders, vrienden en de rest van de maatschappij.

Wanneer de lichtwerker is ontwaakt, zal deze worden bijgestaan door zijn/haar gidsen op  het eigen pad.

Mogelijke incarnaties

In deze bijzondere tijd zijn er hoog dimensionale wezens en mensen geïncarneerd om de mensheid en de aarde te dienen in haar shift naar de vijfde dimensie.  Mogelijke mensen en wezens zijn:

 • Buitenaardse wezens (Pleiadiërs, Arcturianen, Andromendanen, Sirianen enz.)
 • Opgestegen meesters (El Morya, Hilarion, St. Germain, Sanando enz.)
 • Engelen
 • Natuurwezens (Elfen, feeën, kabouters, gnomen, waterwezens, draken enz.)
 • Krachtdieren (paarden, leeuwen, beren, vossen enz.)
 • Hoogontwikkelde zielen
 • Inner-aarde wezens

Velen van de "mensen" die geïncarneerd zijn, maar in wezen eigenlijk van oorsprong een van bovenstaande zijn, hebben nog geen (volledig) idee dat zij voor een belangrijke taak hier zijn. Ze zijn niet zomaar nu op aarde. Het is tijd om "wakker" te worden. Hierbij kan ik je helpen. In het proces wat we samen ingaan, zal je je "ware ik" en je afgesproken taak herontdekken. Het is tijd om je licht te laten schijnen! Ik kan je helpen je weer te herinneren, te voelen en te ervaren wie je werkelijk bent.

Multi Dimensionaliteit

Multidimensionaliteit gaat over het gewaar worden van andere bewustzijnsrealiteiten in ons zelf. In deze bijzondere tijd van transformatie naar een hoger bewustzijn worden in ons vermogens geopend die we als nieuw en magisch ervaren, terwijl al het oude dat niet meer bij ons past losgelaten wil worden. Iedereen maakt zijn eigen stap op zijn eigen tijd op een weg naar eenheidsbewustzijn. Multidimensionaliteit is het gemakkelijk contact hebben met andere werkelijkheden terwijl je droomt of zelfs tijdens je dagbewustzijn, gewoon in momenten van ontspanning. Je ervaart dan andere werkelijkheden die heel liefdevol kunnen zijn en soms ook heel erg verschillend van onze fysieke 3D wereld. Als je je Multi dimensionaliteit hebt ontwikkeld, dan is de scheidslijn tussen deze 3D wereld en andere werelden (we noemen dat ook wel eens andere frequentievelden) dunner dan bij andere mensen. Zo ervaar en zie je bijvoorbeeld regelmatig geometrie, kleur, licht, geluid, geuren, gevoelens. Of je hebt contact hebben met de wereld van de dolfijnen, elfen, zeemeerminnen of draken en misschien ook met wezens van andere sterrenstelsels die wij buitenaards noemen.